3 תשובות
לי עוזר לעשות נשימות
מהאף ולהוציא מהפה
ולא לעשות אותם מהר, אם לא תשתי קולה
תבקשי מחברה שאולי גרה קרוב אקמול.
תשאלי אותם אולי יש להם בבית איפשהוא
באותו הנושא: