2 תשובות
לא תשימי את האוכל בצלחת רגילה ותחממי
מומלץ שלא.
רמת הקרינה גבוה
אנונימית