תשובה אחת
וואי גם לי זה קורה יש להם באג באפליקציה.
אתה יכול לישאול בבית הספר את מי שאחראי אצלכם על הבריות למה רשמו אותך