3 תשובות
איזה בעיה יש בהן
הרוב מעדיפים את הלבנות.
מצטרפת לשאלה לרוב בחול יש איזה סטיגמה שלא ברורה לי ממש.. כאלו צוחקים על זה זה לא עניין של העדפה
אנונימית