תשובה אחת
בית ספר מזעזע ומגעיל
פרלמנט הנוער עכשיו עובד למען שיפור בית הספר
צריך לסגור את כיתת העונשים לדעתי