תשובה אחת
שכאילו היהודים בשואה אמרו להם שזה מקלחת אבל בעצם שמו להם גזים רעילים, והוא יצא כאילו הוא התקלח ולא קרה כלום והחייל הגרמני לא מבין