תשובה אחת
לא פשוט, בלי אזרחות.
בדרך כלל עוזר אם יש מקצוע נדרש והוכחת אמצעים
גם אם יש משפחה שיכולה להתחייב לקבל אותך או לתמוך כלכלית זה עוזר