6 תשובות
לא חושבת
לא.
לא
לא
לא אין צורך אבל החלק מהמקומות אם את מבטלת יש לשלם דמי ביטול