תשובה אחת
אותה רמת קושי, הם משתמשים באותן שאלות כמו שיש בתיאוריה האמתית.
בהצלחה (: