תשובה אחת
את צריכה להצהיר שנגמר לך המלווה, כדי שישלחו לך את הרישיון עצמו.
גם אם נגמר הזמן של המלווה והרישיון עוד לא הגיע, זה נחשב שיש לך רישיון, את רק צריכה להיות עם תעודה מזהה.
באותו הנושא: