תשובה אחת
תבקשי שהתלמידים ידברו עם ההורים, ואז ההורים ידברו עם המורה הזאת או עם הרכז או משהו אבל צריך לעשות משהו.
זה לא יכול לעבור בשתיקה.