3 תשובות
עונים על שאלות וזה עולה לאט לאט
כל יום
בין 20 ל-50 נקודות אמינות מתווספת נקודת אמינות אחת פעם ביום, ללא קשר לפעילותו של המשתמש.

בין 50 ל-70 נקודות אמינות מתווספת נקודת אמינות אחת פעם ביום, במידה והמשתמש פעיל.

בין 70 ל-90 נקודות אמינות מתווספת נקודת אמינות אחת פעם ביומיים, במידה והמשתמש פעיל.

בין 90 ל-100 נקודות אמינות מתווספת נקודת אמינות אחת פעם בשלושה ימים, במידה והמשתמש פעיל.

הכוונה במושג "משתמש פעיל" היא למשתמש העונה על שאלות ברחבי האתר.
---
שים לב: במידה ותעבור על חוקי האתר יופחתו לך נקודות אמינות (בהתאם לשיקולי הנאמן המוחק) וביום למחרת לא תעלה לך נקודת אמינות (במידה והופחתו נקודות אמינות).

אנסה לסכם לך: במידה ותעבור על חוקי האתר יופחתו לך נקודות אמינות. במידה ולא תעבור על חוקי האתר ותענה על שאלות יתווספו לך נקודות אמינות.