16 תשובות
נ+א
ה+ל
אנונימית
ח+מ
אנונימית
ג+א/ב/ג/ד/ה/ו/ז/ח/ט/י/כ/ל/מ/נ/ס/ע/פ/צ/ק/ר/ש/ת
ל+ל
אנונימית
מ+ה
ר+ע
ה+ל
אנונימית
ב+ו+ל+ש+י+ט
כן אני יודע שאני לא מצחיק.
אבל אל תאמין לשטויות האלה.
ל+א
או ל+ר
ל+א