תשובה אחת
130 אגרה, ועוד 400 לטסט.
אני לא ממש בטוחה אם כבר העלו, כיוון שדיברו על העלאה במחיר, אך אני לא יודעת אם כבר העלו או לא.
תוכלי לשאול זאת את המורה שלך.