2 תשובות
עדיקה תוך מקסימום יומיים שלושה. שיין לי לקח להגיע חודש פלוס אין מה לעשות מינוסים זה מה שהיה אצלי
משיין מגיע תוך שבועיים מקסימום.