7 תשובות
שעשית מה שהרגשת לנכון באותו רגע. זהו.
לא אומר עלייך כלום
כלום
שאת מלכה
כלום
שאת עושה מה שטוב לך
וזהו אין מה לחשוב
שאת זורמת