3 תשובות
בפלו או פילה אלו חברות מוכרות
שואל השאלה:
אבל פילה זה באמת מגביהה
אנונימית
וואנס עם סוליה עבה