תשובה אחת
סע עוד קצת עם מלווה עד שתרגיש ביטחון מלא