5 תשובות
עם היפראקטיביות ובלי היפראקטיביות
זה אותו הדבר פשוט הH בADHD זה להיפראקטיביות,
ADD זה פשוט בעיות קשב וריכוז
ADD זה רק הפרעות קשב וריכוז וADHD זה הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות
n
ADHA זה הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות

ADD זה רק הפרעת קשב וריכוז ללא אלמנטים של היפראקטיביות.
זה מבדיל בין האנשים שיש להם בעיית קשב וריכוז
ויש כאלה שיש להם גם היפראקטיביות
והכל טוב!