תשובה אחת
כן אין טעם אבל צריך להודיע בדרך כלל עד חודש לפני כדי שישלחו את הרשיון פלסטיק בזמן שבדיוק לטופס נגמר התוקף
D.N