תשובה אחת
צנטרי זה מרכז, שבכל מסתובב סביבו.
אז כנראה אדם שחושב שהיהודים הם המרכז, שהכל סובב אותם.