5 תשובות
הכוונה במועיל זה שהצום יועיל לך ברוחניות, כאילו שה' יעזור לך ויתן לך שכר עלזה שצמת..
מועיל-משמעותי
שיכפר על החטאים שלך
מה שמועיל בצום זה שמכפרים על כל החטאים שעשית כל השנה.
המטרה של הצום היא שאנחנו נכפר על החטאים שלנו, שנשתפר, נהיה אנשים יותר טובים מבעבר..
אז אומרים "מועיל" - כדי שהצום יועיל לנו, יעזור לנו להשתפר (:

חח צום קל ומועיל שיהיה לך (; חח
מועיל בקטע שהוא יעזור לה' לשלוח לך.