7 תשובות
לא יגיע בזמן הקרוב
זה כנראה יתעכב.
מרבית הסיכויים שזה יתעכב.
יתעכב המשלוח, כל המשלוחים בעייתיים כרגע
יתעכב.
כן אין כרגע משלוחים מסין
אני חושבת שכן