3 תשובות
לא
לא, רק אם תחליף מכשיר / תפעיל מחדש לגמרי את הטלפון