תשובה אחת
"זאת עם החיוך "
קנאים אתם הגאווה שלי "
"חלום שלך מציאות שלו"
טבעי שלא תשלוט על עצמך"