תשובה אחת
לול מכיר את ההרגשה פשוט על תיתרגש מזה יותר מידיי ואם הוא שואל אותך על זה תענה את האמת וכול האמת