3 תשובות
אי אפשר לשלוח אימוגים בסטיפס.
שואל השאלה:
אה נכון
טוב לא שנה בכל מקרה מצאתי
אי אפשר לשלוח לפנ אימוגים אבל זה בעמודה של האוכל (ציור של המבורגר ושתייה)