5 תשובות
מקרר.
מומלץ במקרר
מקרר שומר טוב יותר
מקרר. שלא יתקלקל
עדיף מקרר.