2 תשובות
3 שעות גג לדעתי
תריחי את החלב כי לחלב מקולקל יש ריח מגעיל בדרך כלל
אנונימית