2 תשובות
" אני לא צריך להגיע למצב שאני מוציא אקדח ויורה בך עכשיו, ביצ' "
אנונימית
השם גורם (בבלי ברכות ז ע"ב - שמא גרים).