2 תשובות
נכנסים למשתמש (שאתה רוצה לחסום), אפשרויות ואז "חסום משתמש זה"
נכנסים להגדרות וואטסאפ ושם יש לך חסימת משתמשים, תכתוב שם תשם של זה שאתה רוצה לחסום וזהו:;