3 תשובות
שואל השאלה:
אקוסטית
Out
שואל השאלה:
חשמלית
Out
נראה לי החשמלית אבל אני לא שומעת הבדל כזה גדול