9 תשובות
16
15 נראה לע
14 אפשר רק בקיץ מגיל 16 אפשר תמיד
14 רק בחופשות
15/16 אפשר תמיד
16
אנונימית
שואל השאלה:
בגיל 14 אסור?
אנונימית
גיל 14 מותר בחופשות