תשובה אחת
הוא לא יכול לראות מי בדיוק רואה לו את הפוסטים או את ההיילייטס