3 תשובות
יכול להיות יש תקלה
תתנתק מהמשוב או תמחק את האפליקציה ותחזור
או שתעשה הפעלה מחדש לטלפון
או שתבדוק אם צריך לעדכן
גם לי, כי זה סוף המחצית ועובדים על התעודות.
ואם הוא לא עובד לך בכללי, זה כנראה בגלל הטלפון שלך והגרסה.
כן כן כן, גם לי היה את זה.
אני יודעת שבכל מחצית אמורים לאפס את המשוב ובמחצית הבאה הוא ימשיך לעבוד.
יכול להיות שזה מה שקרה לך, פשוט תשאל את המחנכ/ת שלך