4 תשובות
מוציאים חדש
מוצאים חדש והגיע הזמן למשל בשלי יש לי תמונה מגיל 16 והשתנתי מלא
מוציאים חדש גם לי היה דרכון מגיל חודשיים וחישבתי אותו בגיל 12
שהלכתי לחדש דרכון אז את השני עשו לי ביומטרי וכל הפראים נשארו והיא שאלה אם אני רוצה להחליף תמונה אז אמרתי שכן וזהו
באותו הנושא: