2 תשובות
אף אחד אלא אם כן לפני שיצאת הפכת מישהו למנהל
מי שבא אחריך ברשימה של המשתתפים אצלך