4 תשובות
סיכומים עוזרים לי מלא
לספר את החומר בסיפור אם אפשר
בנושאים כמו מלחמות עולם וכאלה
סיכומים , תיעזרי באינטרנט יש מלא סיכומים גם שם שלי למשל ממש עוזרים , ופשוט בהיסטוריה זה בעיקר לזכור הכל ולהקיא על הדף את כל מה שאת זוכרת , בהצלחה :)