3 תשובות
הנצרות נוצרה אחרי התנ"ך אז לא כתוב על זה כלום...
לפי הדת שלנו (יהודים) זה אסור
כתוב לא להתחבר אליהם ולא ליצור קירבה כדי שלא נלמד ממעשים