4 תשובות
לעשות בגרויות באתר "תמיד אזרחות" או יואל גבע
ללמוד ממיקודית את כל הזכויות והעקרונות טוב
ללמוד איך עונים על תשובה
ציין: עקרון/זכות
הצג: הגדרה
הסבר 1: ציטוט
הסבר 2: במילים שלך.
בהצלחה:)
להכין סיכומים
בואי ללמוד איתיי
מתפללים ל ה'
אנונימית