3 תשובות
על כול מוצר שהוא בא מהסופר יש על הקרטון טבלה של חלבונים
אנרגיה! יעני קלוריות ווכו' וכו'
נגיד ישלך 250 קלוריות ל100 גרם
בשביל להגיע ל250 קלוריות את צריכה לאכול 100 גרם מאותו מוצר.. הבנת?
שואל השאלה:
לא הבנתי
אנונימי
0.0
לדוגמא אני יקח עכשיו שקית של ציפס קטנה
כתוב מקדימה שהתוכלה של השקית זה 50 גרם
ובטבלת הערכים התזונתיים מאחורה שכתוב לך שם אנרגיה חלבונים שומנים מנרלים וכול זה
כתוב לך שם כמה קלוריות יש ב100 גרם עכשיו ב100 גרם יש 240 קלוריות
ובשקית אחת יש 50 גרם יעני 120 קלוריות בשקית
הסברתי את זה מאוד ברור תנסי להבין