תשובה אחת
מניסיון שלי, יגידו לכם לכתוב את הסכימת החייאה בצורה מאוד מפורטת.
ויתנו לכם לפרש כמה מושגים