8 תשובות
זמן זה לא דבר קיים
זמן זה מושג מטאפורי
שואל השאלה:
אז מה משמעות המושג, למה המושג קיים
אני עייפה אלוהים
מסמל ללכת לישון
ליטרלי כדי שתדעי שהגיע מתי ללכת לישון או לקום לבית ספר
פשוט כדי לעזור לך לנצל את החיים שלך ולמדוד אותם
שואל השאלה:
אני לא אוהבת את זה
ואני לא אוהבת את זה שפאק מת זה עדין נכון :(
^ איזה פאק?
אנונימית
פּאק זה קיצור לשם של טופאק שקור