3 תשובות
לקרוא
קריאה זה תמיד יותר
bip
הספר שונה לגמרי ובסרט החסירו כל כך הרבה חלקים :(
אבל לשאלתך הספר עצוב יותר