תשובה אחת
מתי תפנימו שאומרים את זה בשם של הסאונד!?
תשמעי עוד פעם ותביני