תשובה אחת
לתרגל לא למוות, פשוט ממוקד
לעשות סימולציות
לקחת שיעור פרטי אחד לחזרה