תשובה אחת
אסאי קפוא של ריבר או חברה אחרת.
הגרגירים בסוף זה זרעי צ'יה.