6 תשובות
"לא יודע"
לא יודע
"אין לי מושג"
זה אומר לא יודע
שמישהו שואל אותך אם מה השיעורים ואז אתה אומר אנערף זה אומר כזה, לא יודע ממש לא אכפת כזה
לא יודע
זה בתרגום מילולי אומר "אני יודע"
אבל זה כאילו שואלים אותך "מה השעה?"
ואז את עונה "אני יודעת?"