3 תשובות
שאם תחשוב על משהו - הוא יקרה.
למשל במבחן, אם נגיד לעצמינו "הלך עליי, אני נכשל", זה באמת יקרה.
שהמחשבה שתחשוב בין אם היא שלילית לחיובית היא תיצור מציאות..
כמו שאומרים- "תחשוב טוב יהיה טוב"
שאדם מסוגל ליצור את המציאות שעליה הוא חושב. למשל אם אאמין שאצליח , כי אני מסוגלת, המציאות תביא אותי להצלחה ואם ארגיש ואחשוב שאני כישלון זה עלול להביא אותי לזה