7 תשובות
צום גדליה
שואל השאלה:
עוד?
אנונימית
תענית אסתר, י"ז בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת.
שואל השאלה:
זהו?
אנונימית
כן, יש גם את תשעה באב ויום הכיפורים.
פשוט אכתוב הכל:
יום הכיפורים
תשעה באב
שני הצומות הכי קשים (כיפור הכי קשה)
ויש גם צומות קלים:
י"ז בתמוז, עשרה בטבת, צום גדליה ותענית אסתר.
שש צומות סך הכל בשנה
ארבעה על חורבן בית המקדש-
עשרה בטבת- היום שבו החל המצור על ירושלים
צום גדליה- הרצח הפוליטי של המנהיג גדליה בתקופת חורבן בית המקדש
י"ז בתמוז- היום שבו הובקעו חומות בית המקדש
תשעה באב- היום של חורבן בית המקדש

ויש את תענית אסתר שזה שרצו להרוג את כל היהודים בפורים

ויום הכיפורים מניחה שאת יודעת..- צמים כדי להתענות בשביל לכפר על כל החטאים